fbpx
Oczyszczanie powietrza, badania labolatoryjne
128
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-128,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Badania labolatoryjne

Oczyszczanie powietrza – wyniki pomiarów.

Urządzenie SA-100 wyposażone w 10 elektrod, opracowane do ogólnego przeznaczenia, po jednokrotnym przepływie oczyściło powietrze ze 100% zawartości dymu, z 80% bakterii, ze 100% zarodników grzybów. Natomiast w przypadku urządzenia SA-100E do zastosowań  medycznych wyposażonego w 12 elektrod, możliwe było całkowite wyeliminowanie bakterii już po jednokrotnym przepływie powietrza. Podczas procesu oczyszczania, przy długotrwałej pracy urządzenia, powietrze w wyniku tego przechodzi przez urządzenie wielokrotnie, co drastycznie skraca czas osadzania się zanieczyszczeń, zapewniając tym samym wysoką wartość CADR (np. powyżej 400 dla dymu tytoniowego) dla urządzenia. Tutaj dostępne są wyniki pomiarów laboratoryjnych: CE, ORKI, ÁNTSZ-OKI!

Badanie emisji ozonu przez urządzenie SAL-200

Podczas działania badanego urządzenia do oczyszczania powietrza wytwarza się ozon, który ma znaczące działanie fizjologiczne, ze względu na silne właściwości utleniające jest szkodliwy dla zdrowia. W drogach oddechowych wywołuje zmiany czynnościowe
i morfologiczne. Ozon ma nieprzyjemny zapach, podrażnia oczy oraz błony śluzowe układu oddechowego, nasila objawy chorób przewlekłych, zwłaszcza nieżytu oskrzeli
i astmy. W ciężkich przypadkach może spowodować obrzęk płuc. Nawet u zdrowych ludzi długotrwała praca fizyczna może zmniejszyć wydolność płuc, czemu mogą towarzyszyć mdłości, nudności, kaszel oraz bóle w klatce piersiowej. Wysokie stężenie ozonu może znacząco pogorszyć objawy alergii na pyłki. Wymieniony wyżej wpływ ozonu na zdrowie jednoznacznie zależy od stopnia ekspozycji. Na tej podstawie WHO stworzyła system oceny dla otaczającego nas powietrza, który między innymi określa również wpływ ekspozycji na ozon na zdrowie, a na podstawie stężenia dzieli go na trzy kategorie (High Levels, Interim target 1, AQG (Air quality guideline – zalecane stężenie))¹ . Przy stężeniu odpowiadającym wartości kategorii „Hig Levels” można zaobserwować znaczący wpływ na zdrowie, w pierwszej kolejności wśród osób wrażliwych (dzieci, kobiety, osoby starsze). Dla stężenia odpowiadającego kategorii IT-1 można spodziewać się znaczącego działania, w formie zapalnych zmian w płucach, przede wszystkim w przypadku dzieci, przy przewidywanym wzroście śmiertelności o 3-5%. Dla koncentracji odpowiadającej kategorii AQG i wartości poniżej 100 µg/m³ można spodziewać się minimalnej szkodliwości na zdrowie, zakładając wzrost śmiertelności o 1-2%.

Biorąc pod uwagę zalecenia WHO, dopuszczalna wartość emisji w ciągu 1 godziny wynosi 80µg/m³, a w ciągu 24 godzin 50µg/m³. Na podstawie powyższych, przy ocenie wyników pomiarów zostały wzięte pod uwagę wartości graniczne dla jakości powietrza w pomieszczeniach, zalecane przez Węgierski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Podczas działania badanego urządzenia do oczyszczania powietrza, pomiaru poziomu wytwarzanego ozonu dokonano przy pomocy automatycznego analizatora, który nadaje się nie tylko do pobierania próbek, ale działając na zasadzie fizykochemicznej jednocześnie przeprowadza również samą analizę. Przy zastosowaniu tej metody pomiaru można zaobserwować dynamikę zmian koncentracji stężeń danej substancji zanieczyszczającej powietrze, a także maksymalne wartości stężeń oraz dokładny moment i czas ich występowania. Istotą pomiaru jest fakt, iż cząsteczki ozonu w zakresie UV (253.7 nm) dysponują maksymalnym stopniem pochłaniania, stąd na podstawie poziomu absorpcji – który jest proporcjonalny do liczby molekuł ozonu w badanym powietrzu – można określić aktualne stężenie ozonu. Stopień koncentracji mierzony w sposób ciągły jest uśredniany przez urządzenie co 60 minut.

Grafika 1.

Do zbadania obciążenia ozonem zostało wybrane laboratorium o pojemności 198m³ (powierzchnia: 10,3x4m², wysokość 4,8m). podczas wykonywania badania drzwi i okna pomieszczenia pozostały zamknięte. Aby wyeliminować wpływ działania ozonu z zewnątrz, pomiary zostały wykonane w godzinach wieczornych, nocnych i porannych. W zakresie pomiaru poziomu ozonu laboratorium było wolne od źródeł zanieczyszczenia powietrza, za wyjątkiem urządzenia do oczyszczania powietrza. Podczas serii pomiarów urządzenie pracowało będąc na podłodze pomieszczenia.

Grafika 5.

Przeprowadzone zostały dwie serie pomiarów (grafika 5.):

 

Program 1:

analizator poziomu ozonu został włączony w strefie oddychania (1,6 m od podłogi), odległości 1, 2 i 3 metrów od urządzenia oczyszczającego powietrze.

 

Program 2:

analizator poziomu ozonu został włączony na wysokości siedzącego człowieka (1,2 m od podłogi), również w odległości 1, 2 i 3 metrów od urządzenia oczyszczającego powietrze.

WYNIKI POMIARU ZAWARTOŚCI OZONU

Program 1.

Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że w strefie oddychania stojącego człowieka (1,6m nad poziomem podłogi) ilość ozonu wytwarzana przez urządzenie (zob. tabela 1, grafika 8) jest zależna od czasu, który upłynął od momentu włączenia, jak również od odległości od urządzenia.

 

Tabela 1.
Koncentracja ozonu (µg/m³) w pomieszczeniu podczas działania urządzenia oczyszczającego powietrze, w zależności od odległości, na wysokości 1,6 metra od podłogi.

Tabela 1.

Grafika 8.

Najwyższe stężenie ozonu zanotowano w odległości 1 metra, w siódmej godzinie pracy urządzenia. W tym momencie zanieczyszczenie ozonem wynosiło 51% wartości (80µg/m³) określonej przez Węgierski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Maksymalne stężenie ozonu w odległości 2 metrów od urządzenia wynosiło 27%, a w odległości 3 m zaledwie 26% normy dla standardów higieny. Po upływie trzeciej godziny pracy, zanieczyszczenie ozonem malało wraz z odległością się od urządzenia.

Program 2.

Wyniki drugiego pomiaru widoczne są w tabeli 2, jak również na grafice 9.

 

Tabela 2.
Koncentracja ozonu (µg/m³) w pomieszczeniu podczas działania urządzenia oczyszczającego powietrze, w zależności od odległości, na wysokości 1,2 metra od podłogi.

Tabela 2.

Na wysokości osoby siedzącej (120 cm nad powierzchnią podłogi), podobnie jak w przypadku pomiarów wykonanych dla programu 1, ilość wytwarzanego ozonu podczas pracy urządzenia była zależna od czasu, który upłynął od momentu włączenia, a także od odległości od urządzenia. Najwyższe stężenie ozonu zanotowano w odległości 1 m w piątej godzinie pracy, a w dalszych odległościach w trzeciej godzinie pracy urządzenia.
Maksymalna wartość zanieczyszczenia ozonem odpowiadała 40, 36 oraz 21% godzinnej normy zalecanej przez Węgierski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Podobnie do wyników Programu nr 1, na tej wysokości również można było zaobserwować tendencję obniżenia poziomu koncentracji ozonu wraz ze wzrostem odległości od urządzenia.

Grafika 9.

Porównanie Programów

 

Porównując wyniki obu pomiarów (biorąc pod uwagę średnie dla poszczególnych odległości) stwierdzono, że w przeciągu pierwszych 5 godzin od momentu włączenia urządzenia, na niższej wysokości poziom koncentracji ozonu był nieznacznie (1-2µg/m³) wyższy, podczas gdy w drugiej części pomiarów, większe wartości były znamienne dla poziomu 1,6 m nad powierzchnią podłogi (grafika nr 10). Największe różnice w koncentracji (10µg/m³) były widoczne w ósmej godzinie od włączenia urządzenia do oczyszczania powietrza.

Grafika 10.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW CHEMICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

 

Wyniki badań przy zastosowaniu urządzenia typu SAD wyprodukowanego przez SUPAIR-LUX Kft. można podsumować następująco:

 

Podczas działania urządzenia oczyszczającego powietrze typu SAD, w pomieszczeniu o pojemności 198m³, ilość wytwarzanego ozonu można uznać za średnią, podczas wykonanego badania maksymalna wartość godzinowego stężenia ozonu stanowiła 51% wartości określonej w rozporządzeniu, zalecanej przez Węgierski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 

Budapeszt, 19 grudnia 2012